Role of hydrogen bond alternation and charge transfer states in photoactivation of the Orange Carotenoid Protein

Yaroshevich, Igor A.; Maksimov, Eugene G. (Corresponding author); Sluchanko, Nikolai N.; Zlenko, Dmitry V.; Stepanov, Alexey V.; Slutskaya, Ekaterina A.; Slonimskiy, Yury B.; Botnarevskii, Viacheslav S.; Remeeva, Alina; Gushchin, Ivan; Kovalev, Kirill; Gordeliy, Valentin I.; Shelaev, Ivan V.; Gostev, Fedor E.; Khakhulin, Dmitry; Poddubnyy, Vladimir V.; Gostev, Timofey S.; Cherepanov, Dmitry A.; Polívka, Tomáš; Kloz, Miroslav; Friedrich, Thomas; Paschenko, Vladimir Z.; Nadtochenko, Victor A.; Rubin, Andrew B.; Kirpichnikov, Mikhail P.

London : Springer Nature (2021)
Fachzeitschriftenartikel

In: Communications biology
Band: 4
Heft: 1
Seite(n)/Artikel-Nr.: 539

Identifikationsnummern

Downloads