Viral rhodopsins 1 are an unique family of light-gated cation channels

Zabelskii, Dmitrii; Alekseev, Alexey; Kovalev, Kirill; Rankovic, Vladan; Balandin, Taras; Soloviov, Dmytro; Bratanov, Dmitry; Savelyeva, Ekaterina; Podolyak, Elizaveta; Volkov, Dmytro; Vaganova, Svetlana; Astashkin, Roman; Chizhov, Igor; Yutin, Natalia; Rulev, Maksim; Popov, Alexander; Eria-Oliveira, Ana-Sofia; Rokitskaya, Tatiana; Mager, Thomas; Antonenko, Yuri; Rosselli, Riccardo; Armeev, Grigoriy; Shaitan, Konstantin; Vivaudou, Michel; Büldt, Georg; Rogachev, Andrey; Rodriguez-Valera, Francisco; Kirpichnikov, Mikhail; Moser, Tobias; Offenhäusser, Andreas; Willbold, Dieter; Koonin, Eugene; Bamberg, Ernst; Gordeliy, Valentin (Corresponding author)

London] : Nature Publishing Group UK (2020)
Fachzeitschriftenartikel

In: Nature Communications
Band: 11
Heft: 1
Seite(n)/Artikel-Nr.: 5707

Identifikationsnummern

Downloads