Unique structure and function of viral rhodopsins

Bratanov, Dmitry; Kovalev, Kirill; Machtens, Jan-Philipp; Astashkin, Roman; Chizhov, Igor; Soloviov, Dmytro; Volkov, Dmytro; Polovinkin, Vitaly; Zabelskii, Dmitrii; Mager, Thomas; Gushchin, Ivan; Rokitskaya, Tatyana; Antonenko, Yuri; Alekseev, Alexey; Shevchenko, Vitaly; Yutin, Natalya; Rosselli, Riccardo; Baeken, Christian; Borshchevskiy, Valentin; Bourenkov, Gleb; Popov, Alexander; Balandin, Taras; Büldt, Georg; Manstein, Dietmar J.; Rodriguez-Valera, Francisco; Fahlke, Christoph; Bamberg, Ernst; Koonin, Eugene; Gordeliy, Valentin (Corresponding author)

London] : Nature Publishing Group UK (2019)
Fachzeitschriftenartikel

In: Nature Communications
Band: 10
Seite(n)/Artikel-Nr.: 4939

Identifikationsnummern

Downloads